World Beauty Queen ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကုိ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အတြက္ ထြက္ခြာမည့္အခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္း

World Beauty Queen ၿပိဳင္ပြဲႀကီးသို႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ လင္းထက္ထက္ေက်ာ္သည္ (15-8-2019) ရက္ေန႔ညတြင္ Korea Airline ျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ခြာမည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အေၾကာင္းအား မီဒီယာမိတ္ေဆြမ်ားထံ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။